Cookie Policy

Het Privacy- en Cookiebeleid van Florentin

 1. Inleiding en algemene voorwaarden

Florentin, handelend namens zichzelf en ten behoeve van al haar werkmaatschappijen in de EU (gezamenlijk “Florentin”), zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze website of apps, of deelneemt aan onze promoties, of in verband met vragen contact met ons opneemt.

Dit Privacy- en Cookiebeleid heeft betrekking op ons gebruik van persoonsgegevens die wij van u verzamelen via de volgende services:

 • Een Florentin-website met een link naar dit Privacy- en Cookiebeleid;
 • social media, messagingservices of officiële inhoud van Florentin op andere websites of apps;
 • mobiele applicaties;
 • een officieel e-mailadres van Florentin; of
 • het postadres

Wij verzamelen bepaalde specifieke informatie van u om de levering van onze service aan u optimaal te laten verlopen en om bepaalde marketingactiviteiten te faciliteren.

Dit Privacy- en Cookiebeleid licht het volgende toe:

 • welke informatie Florentin over u kan verzamelen;
 • hoe Florentin de informatie die wij over u verzamelen gebruikt;
 • wanneer Florentin uw gegevens mag gebruiken om contact met u op te nemen;
 • of Florentin uw gegevens aan derden zal doorgeven;
 • uw keuzes met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt;
 • het gebruik van cookies op de Florentin-websites en hoe u cookies kunt weigeren.

Wij gebruiken alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij van u verzamelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, inclusief wetten voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Florentin-website kan hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Deze websites van derden hebben hun eigen privacybeleid en zullen waarschijnlijk ook gebruikmaken van cookies. Wij adviseren u om deze beleidslijnen, die van toepassing zijn op het gebruik van persoonsgegevens die u verstrekt tijdens uw bezoek aan deze websites en die verzameld kunnen worden door cookies, te lezen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en u gebruikt zulke websites op eigen risico.

 1. Wie zijn wij?

Dagelijks worden de producten van Florentin door consumenten in meerdere landen binnen Europa gebruikt. De productportefeuille van Florentin bestaat uit een brede waaier van lekkere voedingsproducten zoals verschillende soorten hummus, falafel, spreads, salades, sauzen en pitabrood.

 1. Welke informatie verzamelt Florentin over mij?

Wanneer u deelneemt aan, toegang verkrijgt tot of u aanmeldt voor services, activiteiten of inhoud online van Florentin (inclusief op social media en messaging-toepassingen), zoals nieuwsbrieven, promoties, live chats, messageboards, berichten of stemmen via internet en mobiele apparatuur, kunnen wij persoonsgegevens van u ontvangen. Dit kan zijn: uw naam, e-mailadres, postadres, telefoon- of mobiel nummer, geslacht of geboortedatum en informatie die wordt verzameld over uw gebruik van de services van Florentin, zoals wat u hebt gelezen, bekeken of wat u deed op onze websites, apps of tijdens het gebruik van onze andere services.

In sommige gevallen kunt u besluiten om ons te voorzien van verdere persoonsgegevens (bijv. bij het melden van een kwaliteitsklacht). Als u dit doet voorzien wij u van verdere informatie over hoe wij op dat moment omgaan met uw informatie.

Voor bepaalde services van ons kunt u zich aanmelden via een externe service, zoals Facebook, Twitter en Instagram. Als u ervoor kiest om u aan te melden via een externe service, verschijnt er een dialoogvenster dat u vraagt om Florentin toestemming te geven om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens (bijv. uw volledige naam, geboortedatum, e-mailadres en andere informatie die u openbaar hebt gemaakt op de externe website).

Florentin verzamelt ook informatie over hoe u mobiele apps van de Florentin-website of andere online inhoud van Flroentin gebruikt, plus de apparatuur die u gebruikt voor toegang tot de services, en unieke identificatoren zoals IP-adressen, dat zijn nummers die een specifieke computer of ander netwerkapparaat op het internet op unieke wijze identificeren. Voor meer informatie, zie deel 13 van dit beleid over het gebruik door Florentin van cookies en soortgelijke technologieën.

 1. Hoe gebruikt Florentin de informatie die over mij wordt verzameld?

Florentin gebruikt uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden, waaronder:

 • de levering van onze services, activiteiten of online inhoud, of het communiceren van informatie hierover (bijv. over aanstaande promoties of de introductie van nieuwe producten) of het behandelen van uw vragen om inlichtingen;
 • servicebeheer, wat inhoudt dat Florentin contact met u mag opnemen om redenen die verband houden met de service, activiteit of online inhoud waarvoor u zich heeft aangemeld (bijv. u inlichten over het beheer van een promotie waaraan u hebt deelgenomen, of om u te informeren dat een bepaalde service, activiteit of online inhoud is opgeschort voor onderhoud of het bijwerken van ons Privacy- en Cookiebeleid);
 • aanpassen van de inhoud die u ziet op onze sites en apps, en reclame die u ziet op onze sites, apps, of andere sites en services;
 • werken met derden om u relevante reclame te laten zien op de site van derden, zoals
  uiteengezet in deel 6 en 13;
 • contact met u opnemen over zaken die u hebt ingediend;
 • gebruikmaken van IP-adressen en apparaatidentificatoren voor identificatie van de locatie van gebruikers, blokkeren van verstorend gebruik, vaststellen van het aantal bezoeken vanuit verschillende landen, afstemmen van de inhoud van onze sites, apps of andere services op basis van surfgedrag, en vaststellen vanuit welk land u toegang verkrijgt tot de services;
 • analyse en onderzoek zodat we de door Florentin aangeboden services kunnen verbeteren.

Als Florentin het voornemen heeft om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden, zullen wij u hiervan eerst in kennis stellen en/of vragen om uw toestemming, zoals de wet voorschrijft.

Florentin verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doelstellingen, omdat wij hiertoe een legitiem zakelijk belang hebben dat niet ondergeschikt aan uw recht op voldoende bescherming van uw persoonsgegevens. U bent niet verplicht om Florentin te voorzien van de hierboven beschreven persoonsgegevens, maar als u ervoor kiest om dit niet te doen, zult u mogelijk geen van de bovengenoemde services kunnen ontvangen, of toegang hebben tot bepaalde delen van onze website, kunnen deelnemen aan onze promoties, of informatie van ons waar u om hebt gevraagd kunnen ontvangen.

 1. Wanneer neemt Florentin contact met mij op?

Florentin kan contact met u opnemen:

 • in verband met correspondentie die wij van u ontvangen of in verband met een opmerking of klacht die u heeft over de producten of services van Florentin;
 • in verband met een bijdrage die u hebt geleverd of vraag die u hebt ingediend bij Florentin, bijv. op social mediasites van Florentin, voicemail of andere messagingservices;
 • om u te updaten over materiële wijzigingen in de beleidsregels en praktijken van Florentin; en
 • voor marketingdoeleinden, op voorwaarde dat u hiervoor toestemming hebt gegeven, zoals beschreven in deel 6.

De website die u bezoekt bevat gedetailleerde informatie over hoe Florentin contact met u opneemt in verband met specifieke services, activiteiten of online inhoud.

 1. Wordt er contact met mij opgenomen voor marketingdoeleinden?

Florentin stuurt alleen marketing-e-mail of berichten aan u toe, of neemt alleen contact met u op voor marketingdoeleinden als u hiermee akkoord bent gegaan. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door klikken op of selecteren van de optie ‘unsubscribe’ (opzeggen) in onze marketingcommunicatie, of door gebruik te maken van de contactgegevens in deel 15 hieronder.

 1. Deelt Florentin mijn persoonsgegevens met anderen?

Florentin kan af en toe uw persoonsgegevens doorgeven of verstrekken aan andere entiteiten in de Florentin/Obela Western Europe-groep of aan derden voor een of meer van bovengenoemde doeleinden. Voorbeelden van relevante derden aan wie Florentin persoonsgegevens kan doorgeven zijn overheidsinstanties en derden die ten behoeve van ons diensten verlenen, zoals webhosting-providers, providers van betaaldiensten, providers van klantenrelatiebeheer, marketingpartners, media en uitvoeringspartners, en providers van website-analytics.

Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die ten behoeve van ons diensten verlenen, zorgen wij ervoor dat deze serviceproviders de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met onze aanwijzingen, en wij geven hen niet de bevoegdheid om persoonsgegevens te gebruiken of bekend te maken, behalve in zoverre nodig is om ten behoeve van ons diensten te verrichten of om te voldoen aan relevante wettelijke verplichtingen.

Florentin kan ook in de volgende gevallen uw persoonlijke informatie doorgeven aan derden:

(i) waar dit wettelijk is voorgeschreven;

(ii) voor het doel van of in verband met gerechtelijke procedures, of anderszins voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van haar wettelijke rechten;

(iii) aan rechtshandhavingsinstanties, of andere overheidsinstanties die een wettig verzoek tot verstrekking van de persoonsgegevens hebben ingediend;

(iv) indien wij geloven dat het doorgeven noodzakelijk is om schade of financieel verlies te voorkomen, of in samenhang met een onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke criminele activiteiten; of

(v) als wij ons bedrijf of onze bedrijfsmiddelen geheel of gedeeltelijk verkopen (inclusief door fusie, reorganisatie, spin-off, ontbinding of liquidatie).

 1. Internationale doorgaven van persoonsgegevens

Wegens de wereldwijde aard van onze bedrijfsactiviteiten kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven naar de V.S. en naar andere landen met gegevensbeschermingswetgeving die minder uitgebreid is dan die in de EU.

Wanneer Florentin persoonsgegevens doorgeeft buiten de Europese Economische Ruimte, zij het binnen de Florentin/Obela Western Europe-bedrijvengroep of aan derden, geeft Florentin de persoonsgegevens slechts door:

(i) naar een land dat volgens de Europese Commissie beschikt over toereikende gegevensbeschermingswetgeving; of

(ii) aan een onderneming die beschikt over een geldige EU-VS-privacyschildcertificering voor bepaalde gegevensbeschermingsnormen met betrekking tot de categorie van persoonsgegevens die worden doorgegeven; of

(iii) wanneer wij hebben gezorgd voor een toepasselijk mechanisme voor gegevensoverdracht, zoals EU-standaardcontractbepalingen, om te verzekeren dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. U kunt een kopie opvragen van de relevante mechanismen voor gegevensoverdracht die wij hebben geïmplementeerd, door contact met ons op te nemen (zie deel 15 (Contact opnemen met Florentin over dit Privacy- en Cookiebeleid / Klachten) hieronder).

Ook wanneer aan geen van deze criteria is voldaan mag Florentin toch uw persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de EER met uw uitdrukkelijke toestemming, of als de doorgave juridisch gezien noodzakelijk is.

Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die de informatie nodig hebben voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden.

U kunt een kopie aanvragen van de mechanismen voor overdracht waarmee persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie door gebruik te maken van de contactinformatie in deel 15.

 1. Aanstootgevende of ongepaste inhoud op Florentin-websites

Als u aanstootgevende, ongepaste of verwerpelijke inhoud op de website van Florentin plaatst of verstuurt, of u anderszins bezighoudt met storend gedrag op een service van Florentin, kunnen we uw persoonlijke gegevens in ons bezit gebruiken om dit gedrag te stoppen.

Als Florentin redelijkerwijs kan aannemen dat u wettelijke voorschriften hebt overschreden (bijvoorbeeld omdat de door u geplaatste inhoud lasterlijk kan zijn), kan Florentin uw persoonsgegevens gebruiken om rechtshandhavingsinstanties over uw gedrag te informeren.

 1. Wat gebeurt er als ik jonger ben dan 16?

Als je jonger bent dan 16 jaar moet je toestemming verkrijgen van je ouder/voogd voordat je persoonsgegevens kunt doorgeven aan Florentin.

 1. Hoe lang bewaart Florentin mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens blijven in onze systemen bestaan zolang dit nodig is voor de relevante activiteit, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is.

Over het algemeen geldt dat als u uw persoonsgegevens verstrekt om in te schrijven op een promotie, uw persoonsgegevens slechts zolang bewaard worden als nodig is voor het beheer van die promotie.

Als u zich aanmeldt voor e-mailnieuwsbrieven/ marketingcommunicatie, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u vraagt om verwijdering van uw informatie (als u ervoor kiest om op een zeker moment op te zeggen zullen wij gewoonlijk een deel van uw persoonlijke informatie bewaren om te verzekeren dat geen contact meer met u wordt opgenomen).

Voor meer informatie over het verwijderen van uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van Florentin, zie deel 12 hieronder.

 1. Kan ik de persoonsgegevens die Florentin over mij in bezit heeft zien of verwijderen?

U hebt het recht om, in de mate waarin dit wettelijk vereist is, te vragen om een kopie van uw persoonsgegevens die Florentin bezit en om onjuistheden te laten corrigeren. Wij zullen redelijke pogingen ondernemen om uw persoonsgegevens in onze bestanden aan u te verstrekken, te corrigeren of te verwijderen. U kunt vragen en verzoeken in verband hiermee of andere zaken in verband met dit Privacy- en Cookiebeleid richten aan de contactpersoon in deel 15.

U hebt ook het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens gecorrigeerd of verwijderd wordt, dat de verwerking van uw gegevens beperkt wordt, of dat uw persoonsgegevens die wij bezitten in een draagbaar formaat aan u worden verstrekt. Als u een of meer van deze rechten wilt bespreken of uitoefenen, kunt u de contactinformatie in deel 15 hiervoor gebruiken.

 1. Cookies in webbrowsers
 2. Wat is een cookie?

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet-loginformatie en informatie over het surfgedrag van bezoekers te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website door bezoekers te traceren en om statische rapporten te maken over activiteiten op de website. Ga voor meer informatie naar www.aboutcookies.org. U kunt uw browser erop instellen om geen cookies te accepteren en de bovengenoemde website laat u zien hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. Als u dit doet zullen in bepaalde gevallen enkele functies op onze website wellicht niet functioneren.

Tijdens uw bezoek aan de Florentin-website, worden de pagina’s die u ziet, tezamen met een cookie gedownload naar uw apparaat. Veel websites doen dit omdat cookies de makers van websites in staat stellen om nuttige dingen te doen, zoals onderzoeken of het apparaat (en waarschijnlijk de gebruiker ervan) de website eerder heeft bezocht. Dit gebeurt wanneer een bezoek wordt herhaald, namelijk door zoeken naar (en vinden van) de cookie die bij het laatste bezoek werd achtergelaten. Als u verdergaat zonder uw instellingen te veranderen nemen wij aan dat u ermee akkoord gaat om alle cookies op de Florentin-website te ontvangen. U kunt uw cookie-instellingen op elk gewenst moment veranderen.

 1. Hoe gebruikt Florentin de cookies?

Door cookies verstrekte informatie kan ons helpen om inzicht te krijgen in het profiel van onze bezoekers en ons helpen om u een betere gebruikerservaring te bieden. Florentin gebruikt dit soort informatie om onze services en communicatie naar gebruikers te verbeteren en om te zien welke andere websites ze hebben bezocht, om meer inzicht te krijgen in hun interesses. Wij gebruiken alleen cookies die nodig zijn om onze website aan u te kunnen aanbieden als hiermee akkoord bent gegaan.

 1. Cookies van derden in ingebedde inhoud op pagina’s van Florentin

Tijdens uw bezoeken aan de Florentin-website kunt u enkele cookies opmerken die geen verband houden met Florentin.

Soms bedden we inhoud van social media en andere websites van derden in op onze eigen websites. Dit kan betrekking hebben op Google, YouTube, Twitter, Facebook en Instagram. Wanneer u een pagina met dergelijke inhoud bezoekt kunt u daarom gepresenteerd worden met cookies van deze websites en deze cookies van derden kunnen uw gebruik van de Florentin-website volgen. Florentin heeft geen controle over de verspreiding van deze cookies en u moet de website van de derde partij bezoeken voor meer informatie.

Wanneer Florentin inhoud van social media en andere websites van derden inbedt, kunnen sommige websites Google Analytics gebruiken om voor hun eigen doeleinden gegevens te verzamelen over het gedrag van gebruikers. Florentin heeft hier geen controle over. Bezoek voor meer informatie de Google-webpagina “Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt”.

 1. Florentin-tools voor delen

Op de webpagina’s van Florentin kunt u mogelijk ook ingebedde ‘share’ knoppen zien. Hiermee kunnen gebruikers eenvoudig inhoud delen met hun vrienden via diverse populaire sociale netwerken. Wanneer u op een van de knoppen klikt kan een cookie worden geplaatst door de service waarop u de inhoud wilt delen. Florentin heeft geen controle over de verspreiding van deze cookies.

 1. Florentin-cookies

De onderstaande lijst bevat enkele van de cookies die we gebruiken en waarom.

Soort Cookie: Google Analytics

Namen van Cookies: utma _utmb _utmc _utmz

Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten op te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, met inbegrip van het aantal bezoekers van de site, vanaf welke site bezoekers naar onze site zijn gegaan en welke pagina’s ze hebben bezocht.

Voor meer informatie: Klik hier voor een overzicht van privacy bij Google. Om het volgen van uw activiteiten door Google Analytics op alle websites te weigeren, gaat u naar: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Soort Cookie: Website cookie acceptance

Namen van Cookies: WebsiteCookiesAccepted

Doel: Deze cookie wordt gebruikt om te registreren of een gebruiker het gebruik van cookies op deze website heeft geaccepteerd.

Soort Cookie: Facebook Media Cookie

Namen van Cookies: fr

Doel: de zogenoemde bezoekersactiepixel van Facebook kan het gebruikersgedrag volgen nadat het is omgeleid naar onze site door op een Facebook-advertentie te klikken. Dit proces is ontworpen om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren. Voor statische en marktonderzoekdoeleinden en kan mogelijk helpen bij het optimaliseren van toekomstige advertentie-inspanningen.

De gebruikersvoorwaarden kunnen op Facebook worden bekeken: https://www.facebook.com/customaudiences/app/tos/?ref=u2u

Een opt-out is mogelijk via de profielinstellingen onder de volgende link: https://www.facebook.com/settings?tab=ads&section=oba&view

Alle cookies verlopen na 90 dagen.

 1. Gebruik van cookies

We kunnen cookiegegevens gebruiken om u relevante reclame op sites van derden te laten zien (bijv. Facebook, Google, Instagram, Snapchat en Twitter). Dit kan beteken dat u een reclamebericht te zien krijgt wanneer we weten dat u eerder een Florentin-website hebt bezocht. Als u geen gerichte reclame van Florentin wilt ontvangen laten sommige sites van derden toe dat u vraagt om in de toekomst geen berichten te zien van specifieke adverteerders. Als u alle gepersonaliseerde services van Florentin wilt stoppen, inclusief gerichte reclame op websites van derden, dan kunt u naar uw browserinstellingen gaan en personalisering uitschakelen.

 1. Andere informatie die van webbrowsers wordt verzameld

Uw webbrowser kan Florentin ook voorzien van informatie over uw apparaat, zoals een IP/MAC-adres en details over de browser die u gebruikt. Wij gebruiken de door uw browser of door de link waarop u heeft geklikt verstrekte informatie om inzicht te verkrijgen in de webpagina die u naar de Florentin-website heeft geleid en deze informatie kan door prestatiecookies worden vastgelegd.

Mocht u zorgen hebben over de manier waarop wij cookies gebruiken of over uw instellingen, neem dan contact met ons op door gebruik te maken van de contactgegevens in deel 15.

 1. Wijzigingen in het Privacy- en Cookiebeleid van Florentin

Dit Privacy- en Cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Daarom zult u misschien elke keer wanneer u toegang verkrijgt tot of persoonsgegevens verstrekt aan Florentin het beleid willen controleren. De datum van de meest recente herziening wordt op deze pagina vermeld.

 1. Contact opnemen met Florentin over dit Privacy- en Cookiebeleid / Klachten

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit Privacy- en Cookiebeleid, raadpleeg dan de website van Florentin voor de contactinformatie om in contact te komen met de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens in uw land van inwoning.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in de EU. De gegevens van uw relevante toezichthoudende autoriteit kunt u hier vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Ingangsdatum: 01-05-2018. Laatst gewijzigd: 30-12-2019.